Si detecteu que hi ha alguna errada en la notificació o bé, teniu dubtes sobre el seu contingut, cal que contacteu amb l’organisme emissor de la mateixa.

Tant al missatge d’avís rebut per correu-e i/o telèfon com a la pròpia notificació, s’indica quina ha estat l’administració pública o organisme que ha emès la notificació. Caldrà que contacteu directament amb ells per gestionar aquestes errades o dubtes.