Des de Suport de l'AOC només et podem ajudar amb l'accés a la notificació. 

Per informació sobre com contestar la notificació que has rebut o si tens qualsevol dubte sobre el contingut d'aquesta, contacta amb l'organisme que te l'ha enviat. Et facilitem les adreces de les seus electròniques d'algunes administracions per si no disposes del contacte:

El servei e-NOTUM, un cop la notificació arriba a estat final, genera automàticament el document "Justificant" que conté les evidències del procés de notificació. Pots descarregar aquest justificant accedint a la notificació i fent clic a "Justificant" enllaç que trobaràs al marge lateral dret, sota el botó de "Descarregar notificació".

Desplaçar-te a l'ocpió dreta descarregar justificació

 

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza media

En aquest document s'informen de les metadades bàsiques de la notificació (id, organisme emissor, títol, referència i data i número de registre) i s'acredita fefaentment la data i hora de la posada a disposició de la notificació així com de la pràctica de la mateixa (ja sigui per acceptació o per rebuig de la mateixa), així com de la persona que hi ha accedit.

En el document també hi consten les dades relatives a les persones destinatàries, però parcialment anonimitzades, i els documents annexos a la notificació (acte notificat i annexos en cas que n'hi hagi).

Forma

Descripción generada automáticamente con confianza bajaInterfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente