A continuació trobaràs indicacions per accedir a les notificacions rebudes, en funció del mètode d'accés i el tipus d'usuari que siguis:

Com accedir a la notificació/comunicació que he rebut?

Nota sobre l’accés amb dispositius mòbils: es pot accedir a les notificacions que requereixen paraula de pas, però no a les que fan servir certificat digital. Aquestes caldrà obrir-les amb un PC.

Els passos per accedir a la notificació/comunicació electrònica són els següents:

Pas 1.- Accedir a l’adreça web que arriba amb la notificació per correu electrònic:

Pas 2.- Accedir a la notificació

image-2022-08-08-11-46-21-313.png

Pas 3.- A la següent pantalla caldrà escollir la forma d’accés: contrasenya d’un sol ús (requadre vermell) o amb certificat digital (requadre blau):

Si no tens certificat digital (com DNIe, idCAT, etc.), pots accedir mitjançant una paraula de pas introduint el teu NIF/NIE i el mòbil o el correu electrònic que vas indicar al tràmit per a rebre els avisos de les notificacions electròniques.

Pas 4.- Quan cliques a “Envia’m un codi” apareix la següent pantalla a l’espera de rebre per correu electrònic o pel telèfon mòbil (segons el que hagis escollit en el pas anterior) la contrasenya:

Pas 5.- Pel correu electrònic o per SMS (segons el que hagis triat a la pantalla anterior) t'arriba la contrasenya personal, d’un sol ús que, un cop introduïda, et portarà a la comunicació electrònica. Aquesta contrasenya té un període de validesa d’uns 30 minuts.

Via correu electrònic, rebràs un missatge com aquest:

Via SMS, rebràs un missatge com aquest, des del telèfon +34 600124712:

Pas 6.- Introdueix la contrasenya que t'ha arribat (només serà vàlida durant 30 minuts)

Pas 7.- Introduïda la contrasenya, arribes a la darrera pantalla on es troba la teva comunicació electrònica. És recomanable guardar-se el document a l’ordinador.

Contrasenya d'un sol ús per accedir a la notificació

Les contrasenyes d’un sol ús tenen les següents característiques:

 1. Només es poden fer servir per accedir al sistema que l’està sol·licitant.
 2. Tenen una vigència temporal limitada (en general de 30 minuts).
 3. Només es poden fer servir en una transacció.
 4. Són d’ús personal i intransferible.

Per aconseguir la contrasenya d’un sol ús accedeix a la següent pantalla. Cal omplir les dades del requadre en vermell:

Recorda que en el mail que rebràs quan tinguis una notificació a la teva disposició, tens les dades per saber com has d’accedir a la notificació. Exemples:

Per accedir amb contrasenya, has de rebre aquesta informació al correu electrònic:

Per a accedir amb certificat programari, has de rebre aquesta informació al correu electrònic:

Per a accedir amb un certificat en targeta, has de rebre aquesta informació al correu electrònic:

Com em puc identificar per accedir a la notificació?

Pots accedir a la notificació electrònica rebuda a través dels següents mitjans, en funció del nivell d’accés de la mateixa:

 • Amb codi d’un sol ús
 • Amb idCAT Mòbil o Cl@ve
 • Amb certificat digital

 

1. Accés amb codi d’un sol ús

 • Només es permet en notificacions de nivell baix.
 • Només es pot utilitzar per accedir a una notificació concreta, accedint des de l’avís de correu-e i/o SMS des del mateix dispositiu.
 • Té una vigència temporal limitada (30 minuts).

2. IdCAT Mòbil o Cl@ve

Permet accedir a notificacions de nivell baix (en tots els casos) i si aquest s’ha obtingut amb certificat o presencialment, també a notificacions de nivell substancial.

Permet accedir a totes les notificacions que tingui la persona destinatària de les administracions públiques catalanes, amb el nivell d’accés igual o inferior a l’identificador emprat.

Recorda que per a accedir via idCAT mòbil, cal que et registris, tal com trobaràs indicat a la FAQ  Com em puc donar d’alta a l’idCAT Mòbil?

3.- Amb certificat digital

Permet accedir a notificacions de nivell baix i substancial (en tots els casos) i aquells certificats qualificats de signatura electrònica qualificada (en dispositiu segur de creació de signatura qualificat (targeta), també a notificacions de nivell alt.

Permet accedir a totes les notificacions que tingui la persona destinatària de les administracions públiques catalanes, amb el nivell d’accés igual o inferior a l’identificador emprat.

Respecte al certificat digital, aquest pot ser emès pel Consorci AOC, o bé per qualsevol prestador de certificats qualificat. 

Com accedim a la notificació si som una empresa? 

Les notificacions adreçades a una empresa, poden estar destinades exclusivament a una empresa (persona jurídica) o bé, addicionalment, poden tenir-hi una persona física vinculada. 

CAS 1. Notificació destinada exclusivament a una empresa. 

La notificació només està destinada al NIF de l’empresa i per tant, només s’hi pot accedir identificant-se com a empresa. 

L'accés es podrà fer d'una manera o d'una altra, en funció del nivell d'accés definit a la notificació per l'ens emissor (ve informat al correu-e d'avís): 

 • Notificació amb nivell d'accés baix: pots accedir amb contrasenya d'un sol ús des del correu-e o SMS d’avís de la notificació. 

En aquest cas, només cal fer clic des de l’enllaç present al correu-e o SMS i informar a la pantalla d’accés del NIF de l'empresa i es rebrà un codi d’accés al telèfon o correu-e definit a la notificació (veure apartat accés amb codi d’un sol ús). 

Només podràs accedir a aquesta notificació concreta. 

 • Nivell d'accés substancial o alt: necessitaràs accedir amb un certificat de representant. Els certificats de persona vinculada no serveixen, ja que estan catalogats com a certificats personals. (veure apartat accés amb certificat). 

 

CAS 2. Notificació enviada a una empresa i a una persona vinculada d’aquesta empresa 

Si  t'identifiques com a empresa, caldrà accedir-hi segons s'indica a l'apartat anterior. 

Si t'identifiques com a persona vinculada, caldrà accedir-hi segons s'indica a continuació: 

 • Notificació amb nivell d'accés baix:pots accedir amb contrasenya d'un sol ús des del correu-e o SMS d’avís de la notificació. 

En aquest cas, només cal fer clic des de l’enllaç present al correu-e o SMS i informar a la pantalla d’accés del teu NIF i es rebrà un codi d’accés al telèfon o correu-e definit a la notificació (veure apartat accés amb codi d’un sol ús). 

Només podràs accedir a aquesta notificació concreta. 

 • Notificació amb nivell d'accés substancial: necessitaràs accedir amb un certificat o idCAT mòbil (si l'has obtingut presencialment) (veure apartat accés amb idCAT mòbil o certificat, segons el cas). 

Podràs veure totes les teves notificacions personals (només les de l’empresa en que estiguis vinculat) 

 

 • Notificació amb nivell d'accés alt: necessitaràs accedir amb un certificat (veure apartat accés amb idCAT mòbil o certificat). 

Podràs veure totes les teves notificacions personals (només les de l’empresa en que estiguis vinculat) 

 

A l'avís de la notificació s'indica qui és el destinatari de la notificació i el nivell d'accés a la mateixa; de totes maneres, si tens dubtes sobre qui és el destinatari de la notificació, pots contactar amb l'organisme emissor. 

 

Quins mecanismes d'accés puc utilitzar en funció del nivell d'accés de  la notificació?

Hi ha 3 nivells d’accés possibles en una notificació: BAIX, SUBSTANCIAL O ALT.

En funció dels seus nivells d’accés, els mecanismes d’accés són els següents Quins són els possibles nivells d'accés a una notificació?

Com accedir a la notificació/comunicació que he rebut amb codi d’un sol ús?

Només podràs accedir a una notificació concreta, de nivell baix, i enllaçant des del correu-e o SMS d’avis que has rebut.

Recorda que les notificacions a les que es pot accedir amb codi d'un sol ús són les notificacions categoritzades per l'ens emissor com a nivell de seguretat BAIX i per tant, hi pots accedir amb qualsevol altre sistema d'identificació digital vàlid, com a l'idCAT Mòbil, si la notificació és per una persona. Et recomanem obtenir l'idCAT mòbil, sistema d'identificació i signatura que es basa en el lliurament d'un codi d'un sol ús al telèfon mòbil i d'alta immediata de manera telemàtica. Es pot obtenir seguint els següents passos (https://www.idcatmobil.cat/)

Si de moment no tens encara l’idCAT mòbil o altre sistema d’identificació digital, podràs accedir a les notificacions de nivell baix, amb codi d’un sol ús, seguint els següents passos:

1.- Prem l’enllaç que trobaràs al correu-e o SMS 

enllaç SMS.PNG

2.- Accediràs a la bústia de notificacions electròniques, on has de prémer el botó “Accedir amb codi d’un sol ús” 

Botó accedir amb codi d'un sol ús.PNG

3.- Al marge lateral dret se’t desplegarà un banner on has d’introduir el teu DNI o NIE i rebràs el codi a l’adreça de correu-e o bé al telèfon des d’on has fet clic a la notificació (en cas de destinataris estrangers també es pot informar del passaport o bé el VAT). Aquesta adreça o telèfon no es pot canviar: és l’adreça de correu-e o el telèfon que es va informar en realitzar el tràmit relacionat amb la notificació i és l’adreça o telèfon que l’organisme emissor va informar en crear la notificació, per tant, e-NOTUM comprova que l’identificador introduït sigui el vinculat a la notificació (NIF, NIE, passaport o VAT) i envia el codi d’un sol ús   a aquesta adreça o telèfon concret. 

Pantalla envia'm un codi.png

4- Rebràs un codi al correu-e o SMS i introdueix-lo a la pantalla i prem el botó “Verifica” 

codi_un_sol_us_verifica.png

5.- Accediràs a una previsualització de la notificació, amb les seves dades principals al marge lateral dret, així com les conseqüències de l’obertura de la mateixa. Prem Obre la notificació per accedir al contingut 

Obre la notificació.png

Contingut de la notificació.png

 

Com accedir a la notificació/comunicació que he rebut amb idCAT Mòbil?

Només podràs accedir a una notificació concreta, de nivell baix, i enllaçant des del correu-e o SMS d’avis que has rebut.

Com ho has de fer?

1.- Prem l’enllaç que trobaràs al correu-e o SMS 

enllaç SMS.PNG

Accediràs a la bústia de notificacions electròniques, on has de prémer el botó “Accedir amb identitat digital” 

Botó Accedir amb identitat digital.PNG

3.- Al marge lateral esquerre, cal incloure el teu document identificatiu i el telèfon, i prémer el botó “Tinc idCAT mòbil, continua” 

Botó Tinc idCAT Mòbil.PNG

4.- Rebràs el codi d’accés al telèfon mòbil vinculat al teu idCAT mòbil, que caldrà que incorporis a la següent pantalla i premis el botó “Enviar” 

 

SMS codi.png

Verificació del codi.png

5.- Accediràs a una previsualització de la notificació, amb les seves dades principals al marge lateral dret, així com les conseqüències de l’obertura de la mateixa. Prem Obre la notificació per accedir-ne al contingut 

Obre la notificació.png

Contingut de la notificació.png

 

Com accedir a la notificació/comunicació que he rebut amb certificat digital? 

1.- Prem l’enllaç que trobaràs al correu-e o SMS  

enllaç SMS.PNG

2.- Accediràs a la bústia de notificacions electròniques, on has de prémer el botó “Accedir amb identitat digital” 

Botó Accedir amb certificat digital.PNG

3.- Al marge lateral dret, cal prémer el botó “Certificat digital” i seguidament escollir el certificat amb el que vols accedir i indicar-ne la paraula de pas, en cas que sigui necessari. 

Botó Certificat digital.PNG

4.- Accediràs a una previsualització de la notificació, amb les seves dades principals al marge lateral dret, així com les conseqüències de l’obertura de la mateixa. Prem Obre la notificació per accedir-ne al contingut 

Obre la notificació.png

Contingut de la notificació.png

 

Des d'on puc accedir a les meves notificacions electròniques?

Accedint amb idCAT mòbil o certificat digital: 

 • Des de l’enllaç d’accés a una notificació, indicant al correu electrònic o SMS d’avís d’aquesta notificació 
 • A través de la seu electrònica de qualsevol organisme usuari del servei de notificacions electròniques 

En el cas d’accedir amb codi d’un sol ús, només serà possible accedir des de l’enllaç present al correu-e o SMS d’avís de la notificació i només a la notificació concreta. 

Contingut relacionat:

Errors més comuns en accedir a una notificació

Per què amb un certificat de representant veig també les meves notificacions personals?