Des de Suport de l'AOC només et podem ajudar amb l'accés a la notificació. 

Per informació sobre com contestar la notificació que has rebut o si tens qualsevol dubte sobre el contingut d'aquesta, contacta amb l'organisme que te l'ha enviat. Et facilitem les adreces de les seus electròniques d'algunes administracions per si no disposes del contacte:

A continuació es llisten els errors més comuns. Si, així i tot, no has trobat resposta al vostre dubte o incidència al material de suport inclòs, caldrà que contactis directament amb l’organisme notificador.

He demanat una contrasenya d’un sol ús i no funciona

Els errors més comuns que apareixen amb relació al codi d'un sol ús són:

 • "El NIF especificat no és correcte".
 • "El codi introduït no és correcte".
 • "El codi introduït ha expirat. Demana'n un altre".

Recorda que el codi d'un sol ús:

 1. Només es permet en notificacions de nivell baix.
 2. Només es pot utilitzar per accedir a una notificació concreta, accedint des de l'avís de correu-e i/o SMS des del mateix dispositiu.
 3. Té una vigència temporal limitada (30 minuts).

Si un cop rebut no funciona és perquè al generar-lo es guarda un identificador d’aquest en sessió per a després poder-lo validar juntament amb el codi que es rep al correu o telèfon, per tant si es tanca el navegador abans d’accedir a la notificació, es perd la sessió i amb ella aquest identificador (ID) del codi, per tant, aquest no funciona i cal demanar-ne un altre.

Recorda que les notificacions a les quals es pot accedir amb codi d'un sol ús són les notificacions categoritzades per l'ens emissor com a nivell de seguretat BAIX i, per tant, hi pots accedir amb qualsevol altre sistema d'identificació digital vàlid, com a l'idCAT Mòbil, si la notificació és per una persona. Et recomanem obtenir l'idCAT mòbil, sistema d'identificació i signatura que es basa en el lliurament d'un codi d'un sol ús al telèfon mòbil i d'alta immediata de manera telemàtica. Es pot obtenir seguint els següents passos https://www.idcatmobil.cat/

 

Error d’accés al servei
Aquest error es dona quan no s’ha seleccionat el certificat correcte o bé, si aquest no està instal·lat al magatzem de Windows/Mac i, per tant, el navegador emprat no el detecta.
M’apareix l’error “La notificació no pertany al destinatari”
Aquest error es dona quan s’està accedint a una notificació i les dades amb les quals s’està identificant el destinatari no corresponen amb les dades amb què s’ha dipositat la notificació. Cal que revisis les dades que estàs indicant per accedir a la notificació. En cas que les dades associades a la notificació hagin canviat o no siguin correctes, cal que t’adrecis a l’organisme que emet la notificació.
M’apareix l’error “La notificació no és accessible amb nivell d’accés baix”

Aquest error es dona quan s’utilitza un identificador digital categoritzat com a baix i la notificació requereix d’un certificat de nivell substancial.

Això és així perquè les notificacions poden configurar-se amb tres nivells d’accés (BAIX, SUBSTANCIAL i ALT) en funció del nivell de seguretat que es requereix per accedir-hi.

En aquest sentit, si s’accedeix amb un mecanisme d’autenticació inferior al requerit, surt aquest missatge d’error.

Si s’empra un mecanisme d’accés superior al requerit, sempre es pot accedir a la notificació i no surt cap missatge d’error.

M’apareix l’error “La notificació no és accessible amb nivell d’accés substancial"

Si s’empra un certificat categoritzat com a substancial i la notificació requereix d’un certificat de nivell alt.

Això és així, per què les notificacions poden configurar-se amb tres nivells d’accés (BAIX, SUBSTANCIAL i ALT) en funció del nivell de seguretat que es requereix per accedir-hi.

En aquest sentit, si s’accedeix amb un mecanisme d’autenticació inferior al requerit, surt aquest missatge d’error.

Si s’empra un mecanisme d’accés superior al requerit, sempre es pot accedir a la notificació i no surt cap missatge d’error.

Intento accedir amb Firefox i no m’apareix el certificat per accedir

Si el certificat amb el qual s’accedeix és d’empresa i s’accedeix amb navegador Firefox, el motiu pel qual no apareix el certificat amb el que s’ha accedit a la notificació, és que aquest no està instal·lat al magatzem de Windows.

Per a solucionar el problema s’hauria de fer una còpia de seguretat del certificat des del navegador Firefox i instal·lar aquesta en el magatzem de certificats de Windows.

Per a realitzar aquesta acció cal seguir els passos següents:

 • Accedir al navegador Firefox
 • Clicar al menú Eines – Opcions – Avançat – Pestanya Xifratge.
 • Clicar el botó “Visualitza els certificats
 • Seleccionar el certificat que es vol fer servir per a acceptar la notificació
 • Clicar el botó “Fes-ne còpia de seguretat” que apareix a la part inferior de la finestra
 • Seleccionar la ubicació per al fitxer que es crearà amb el certificat i nombrar-lo (p.e: certificat.p12)
 • Posar una contrasenya d’accés al fitxer
 • Un cop exportat s’ha d’importar al magatzem de windows: Obrir el fitxer p12 que s’ha creat al pas anterior fent doble click a sobre
 • Seguir les pantalles de l’assistent i indicar la contrasenya d’accés al fitxer que s’ha definit als passos anteriors quan l’assistent la requereix.
 • Verificar que a la pantalla de “Magatzem de certificats” hi ha marcada l’opció “seleccionar automàticament el magatzem de certificats en base al tipus”
 • Un cop finalitzada la importació, ja hauria d’aparèixer el certificat (el mateix que s’ha seleccionat per a accedir a la notificació) en el moment d’acceptar la notificació.
He accedit correctament però no veig la notificació de la que m’han enviat avís

Cal tenir en compte que el destinatari només la veurà si el certificat amb el que accedeix conté el NIF al que s’ha associat la notificació concreta.

Per tant, quan es produeix aquest error, és molt possible que s’estigui intentant accedir amb un certificat que no està emès a nom de la persona/empresa a la qual va adreçada la notificació, o bé s'estigui actuant com a representant d'algú altre.

Un cop accedeixes a la bústia de notificacions se't pregunta si vols accedir com tu mateix o com a representant d’algú altre, per tant revisa al marge lateral esquerre a les notificacions de qui estàs accedint. 

Pantalla Quines notificacions vols veure.png

Pantalla Espai personal o representant.png

També és possible que s’hagi produït un error per part de l’organisme que notifica. Si aquest ha comès un error a l’hora d’introduir el NIF a la notificació, caldrà enviar una notificació nova amb el NIF correcte. L’anterior notificació, en passar 10 dies sense accés, es considerarà rebutjada.