Quan s’emet una notificació, s’envia un avís a l’adreça de correu electrònic o al número de telèfon mòbil que es va facilitar a l’organisme que emet la notificació.

Si es volen modificar aquestes dades, cal posar-se en contacte amb l’administració que ha emès la notificació, donat que és aquesta la responsable del tractament de les mateixes.

Cal esmentar que no sempre s’envia aquest avís, donat que no és obligatori. Consultar la informació sobre els avisos