El certificat de representant permet acreditar la relació de representació entre una persona física i una persona jurídica, per aquest motiu, conté dos NIFs, el de la persona física (representant) i el de la persona jurídica (representat).

D’acord amb la normativa, aquest certificat identifica a una persona física com a representant d’una persona jurídica (és a dir, les identifica a ambdues). És per aquest motiu que permet veure i accedir tant a les notificacions destinades a la persona física, com a les notificacions destinades a la persona jurídica, els NIFs de les quals estan identificats al certificat.

Un certificat de representant el pot utilitzar qualsevol persona de l'organització per obrir les notificacions de l'empresa?

No, donat que aquest certificat identifica a una persona física com a representant d’una persona jurídica (és a dir, les identifica a ambdues). Per aquest motiu, no és correcte que una persona física diferent de la titular del certificat de representant utilitzi aquest certificat perquè a la pràctica implica una suplantació d'identitat prohibida per la normativa.

El certificat digital és personal i intransferible. El certificat digital s'expedeix a nom d'un titular i el seu deure és custodiar-lo convenientment. Transferir el certificat i les seves claus a un tercer va en contra de la legislació vigent.

El titular dels certificats, sempre serà el responsable de les signatures i autenticacions que s’hagin realitzat.

 

 

Et podria interessar