Des de Suport de l'AOC només et podem ajudar amb l'accés a la notificació. 

Per informació sobre com contestar la notificació que has rebut o si tens qualsevol dubte sobre el contingut d'aquesta, contacta amb l'organisme que te l'ha enviat. Et facilitem les adreces de les seus electròniques d'algunes administracions per si no disposes del contacte:

El portal de ciutadania permet l’accés a les notificacions que consten a nom de la persona o persones a les que representes, acreditant la representació de dues maneres:

- amb certificat de representant

- amb la inscripció de la representació al Registre Electrònic d’Apoderaments (Representa)

Accés amb certificat de representant 

Accedeix al portal i prem el botó “Accedir amb identitat digital” 

Botó Accedir amb identitat digital.PNG

S’obre l’accés a VÀLid, on es pot escollir accedir entre diferents identificadors digitals

Pantalla VÀLid selecció mèdote d'accés.png

En aquest cas, s'accedeix amb un certificat de representant.

Certificat de representant.png

Un cop has accedit a e-NOTUM, l'eina et pregunta si vols accedir a la teva bústia de notificacions personal o bé a la bústia de notificacions de l’empresa a la que representes

Quines notificacions vols veure.png

Si esculls accedir a la teva bústia de notificacions personal, veus les teves notificacions personals.

Bústia de notificacions.png

Si esculls accedir a la bústia de notificacions de l’empresa a la que representes, veus les notificacions dirigides a aquesta empresa.

Bústia de notificacions empresa.png

En aquest cas, si fas clic sobre alguna notificació en termini, accedeixes a una pre-visualització de la mateixa, on en veus les dades més importants, així com la informació legal sobre el seu accés i les conseqüències que se’n deriven.

Pre-visualització de la notificació.png

Informació legal sobre l'accés.png

 

Si vols accedir a la notificació, prem el botó “Obrir la notificació” i es pre-visualitzarà el contingut de la mateixa al marge lateral esquerre. Aquesta constarà com a oberta i per tant, realitzada, quedant en estat final. Pots descarregar-te el document al teu dispositiu prement a “Descarrega la notificació”.

Contingut de la notificació.png

Si et vols descarregar un justificant, pots fer-ho prement a “Descarregar justificant”, on veuràs que aquesta consta com a oberta per tu, com a representant de l’empresa.

Justificant accés notificació.png

Si accedeixes de nou a la bústia, veuràs que la notificació apareix ja com a oberta i finalitzada.

Notificació oberta a la bústia.png

 

Accés amb inscripció al Representa 

Accedeix al portal i prem el botó “Accedir amb identitat digital” 

Botó Accedir amb identitat digital.PNG

S’obre l’accés a VÀLid, on es pot escollir accedir entre diferents identificadors digitals

Pantalla VÀLid selecció mèdote d'accés.png

Un cop has accedit amb el mecanisme escollit, e-NOTUM consulta al Representa si ets representant d’algú (ja sigui una persona o una empresa o associació) i et pregunta si vols accedir a la teva bústia de notificacions o bé, a la bústia de notificacions d’algú altre.

Pantalla Quines  notificacions vols veure.png

En el cas de la imatge, escollim accedir a la bústia de notificacions d’un representant nostre.

Veure notificacions com a representant.png

Com pots veure en la següent imatge, al marge lateral dret es veu que estem accedint com a representant d’algú altre (nom) i si premem, podem canviar de bústia entre la nostra i la dels nostres representats.

Accés com a representant.png

 

Tancar sessió bústia.png

 

Si cliques sobre la notificació, accedeixes a una pre-visualització de la mateixa, on pots veure les dades més importants, així com la informació legal sobre el seu accés i les conseqüències que se’n deriven.

Pre-visualització de la notificació.png

Si vols accedir a la notificació, prem el botó “Obrir la notificació” i es pre-visualitzarà el contingut de la mateixa al marge lateral esquerre. Aquesta constarà com a oberta i per tant, realitzada, quedant en estat final. Pots descarregar el document al teu dispositiu prement a “Descarrega la notificació”.

representants_6.png

Si et vols descarregar un justificant, pots fer-ho prement a “Descarregar justificant”, on veuràs que aquesta consta com a oberta per tu, com a representant de l’altra persona.

representants_7.png

Si accedeixes de nou a la bústia, veuràs que la notificació apareix ja com a oberta i finalitzada.

representants_8.png