Des de Suport de l'AOC només et podem ajudar amb l'accés a la notificació. 

Per informació sobre com contestar la notificació que has rebut o si tens qualsevol dubte sobre el contingut d'aquesta, contacta amb l'organisme que te l'ha enviat. Et facilitem les adreces de les seus electròniques d'algunes administracions per si no disposes del contacte:

S’enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic o al número de mòbil que es va facilitar a l’organisme que emet la notificació. Per defecte, e-NOTUM t’enviarà un recordatori  a la meitat del termini, excepte en els casos en què l’ens emissor de la notificació hagi definit un termini personalitzat en l’enviament.

El correu-e s’envia des de l’adreça d’avisos de notificacions de l’organisme emissor, en format norespongueu@enotum.cat.

mail avís notificació.png

Els SMS d’avís de notificació s’envien des del telèfon +34 600124712, identificat com AOC.

SMS avís notificació.png

De totes maneres, és possible la creació de notificacions sense avís, donat que no és obligatori per a l’ens informar dels camps de correu-e i telèfon en els següents casos:

  • Persones físiques, si la notificació s’envia addicionalment en paper o si per la seva naturalesa s'ha de relacionar amb les administracions públiques exclusivament en modalitat electrònica (més informació: e-NOTUM permet enviar notificacions a determinades persones físiques sense dades de contacte  ), es permet la creació de la notificació sense avís.
  • Persones jurídiques, com a subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, l’avís per correu-e o telèfon mòbil sempre és opcional.

Et podria interessar

 

Com puc modificar el telèfon o adreça de correu-e de contacte?