Es defineixen 3 nivells d’accés per a les notificacions, per tal que hi puguin accedir ciutadania i empreses:

  • BAIX: Poden accedir amb qualsevol dels mecanismes disponibles per a l’autenticació a e-Notum, inclosos idCAT Mòbil obtingut per Internet, paraula de pas del propi e-Notum i Cl@ve PIN de nivell bàsic, amb registre basat en l’enviament d’un codi per correu postal al domicili de l’usuari.
  • SUBSTANCIAL: Poden accedir amb qualsevol mecanisme a excepció dels categoritzats com a BAIX, és a dir, poden accedir amb idCAT Mòbil acreditat amb certificat, presencialment o videoidentificació,  Cl@ve PIN amb registre presencial o amb certificat digital, Cl@ve Permanente o Certificats digitals qualificats de signatura avançada (en programari). Exemples: idCAT, TCAT-P, FNMT de Persona Física.
  • ALT: Poden accedir només amb mecanismes categoritzats de nivell alt, o sigui, certificats qualificats de signatura electrònica qualificada (en dispositiu segur de creació de signatura qualificat). Exemples: DNIe, T-CAT.

Aquest nivell es configura quan es crea la notificació.