Les notificacions electròniques són comunicacions oficials de l’Administració amb totes les garanties legals.

Després de fer una gestió o un tràmit, si has acceptat que se t'enviïn notificacions electròniques relacionades, l'Administració pot enviar-te'n una i avisar-te a l'adreça o telèfon indicat en el tràmit o gestió. 

En el correu d'avís de la notificació o comunicació se t'indicarà amb quin mecanisme d'accés hi pots accedir.

 

Correu-e amb el mecanisme d'accés marcat.png

 

El mecanisme d'accés a la notificació pot variar en funció del nivell de seguretat que l'administració hagi considerat necessari aplicar a la notificació concreta (Per exemple, per contenir informació confidencial, per protecció de dades...).

 

Aquests són els mecanismes d'accés possible en funció del nivell d'accés de la notificació:

 

Mecanisme d'accés a la notificació Dona accés a notificacions de nivell:
Codi d'un sol ús Baix
idCAT Mòbil Baix
Cl@ve PIN (Obtingut a través d'un codi rebut per correu postal) Baix

Cl@ve PIN Avançat (Obtingut presencialment o amb certificat digital)

Cl@ve Permanente

Substancial
Certificat digital en programari (Tipus idCAT Certificat o T-CAT P) Substancial
Certificat digital en targeta (Tipus DNI electrònic o T-CAT en targeta) Alt
   

 

A continuació trobaràs amb detall indicacions per accedir a les notificacions rebudes, en funció del mètode d'accés i el tipus d'usuari que siguis:

Com accedir amb codi d’un sol ús?

El codi d'un sol ús és un sistema d'identificació propi del servei de notificacions electròniques i té aquestes característiques:

  • Només es permet en notificacions de nivell baix.
  • Només es pot utilitzar per accedir a una notificació concreta, accedint a l'enllaç d'identificació des de l’avís de correu-e i/o SMS.
  • El codi té una vigència de 30 minuts.
  • Si una notificació permet l'accés amb codi d'un sol ús, també permet l'accés amb qualsevol altre mecanisme d'accés (com per exemple l'idCAT Mòbil).

 

Podràs accedir a les notificacions de nivell baix, amb codi d’un sol ús, seguint els següents passos:

1. Prem l’enllaç que trobaràs al correu-e o SMS

e-mail i sms de la notificació assenyalant on es troba l'enllaç.png

2. Accediràs a la bústia de notificacions electròniques, on has de prémer el botó "Accedir amb codi d’un sol ús"

Botó accedir amb codi d'un sol ús.PNG

 

3. Al marge lateral dret se’t desplegarà un bàner on has d’introduir el DNI,  NIE o passaport (en cas de passaport cal seleccionar el tipus de document corresponent) vinculat a la notificació i rebràs el codi a l’adreça de correu-e o bé al telèfon des d’on has fet clic a la notificació.

Pantalla codi d'un sol us amb documents desplegats.png

 

 

L'adreça o telèfon vinculats a una notificació enviada no es poden canviar. Si necessites modificar les dades per a futures notificacions, contacta amb l'administració que t'ha notificat.

L'administració t'envia la notificació al document d'identitat i dades de contacte (correu-e o telèfon) indicats per tu en el tràmit relacionat. Per tant, el servei de notificacions comprovarà en aquest moment que l'identificador introduït sigui el vinculat a la notificació i enviarà el codi d'un sol ús a l'adreça o telèfon concret (segons si has accedit a l'enllaç des del correu-e o des de l'SMS).

Avis sobre enviament de codi a una adreça concreta.png 

 

4. Rebràs un codi al correu-e o SMS, introdueix-lo a la pantalla i prem el botó “Verifica”

Pantalla de verificació de codi enviat.png

5. Accediràs a una previsualització de la notificació, amb les seves dades principals al marge lateral dret, així com les conseqüències de l’obertura d'aquesta. Prem "Obre la notificació" per accedir al contingut.

Obre la notificació.png

Contingut de la notificació.png

 

Com accedir amb idCAT Mòbil?

L'idCAT Mòbil és un sistema d'identificació que, a més d'accedir a les notificacions electròniques,  et permetrà fer la majoria de les gestions i tràmits amb les administracions catalanes. Només indicant el teu document d'identitat (DNI, NIE...) i el teu telèfon mòbil.

 

 

Només podràs accedir a notificacions de nivell BAIX. A continuació t'expliquem els passos:

1. Prem l’enllaç que trobaràs al correu-e o SMS 

e-mail i sms de la notificació assenyalant on es troba l'enllaç.png

2. Accediràs a la bústia de notificacions electròniques, on has de prémer el botó  "Accedir amb identitat digital".

Botó Accedir amb identitat digital.PNG

3. T'apareixerà la pantalla de l'Integrador d'Identitats "VÀLid".  A l'apartat esquerre has d'introduir el document identificatiu i el telèfon que tens donats d'alta a idCAT Mòbil i prémer  "Tinc idCAT Mòbil, continua".

Botó Tinc idCAT Mòbil.PNG

4. Rebràs el codi d’accés al telèfon mòbil vinculat al teu idCAT Mòbil.

 

SMS amb codi idCAT Mòbil.png

Cal que  l'incorporis a la següent pantalla i premis el botó “Enviar”

Verificació del codi.png

5. Accediràs a una previsualització de la notificació, amb les seves dades principals al marge lateral dret, així com les conseqüències de l’obertura d'aquesta. Prem “Obre la notificació” per accedir al contingut

Obre la notificació.png

Contingut de la notificació.png

 

Com accedir amb certificat digital?

1. Prem l’enllaç que trobaràs al correu-e o SMS

e-mail i sms de la notificació assenyalant on es troba l'enllaç.png

2.- Accediràs a la bústia de notificacions electròniques, on has de prémer el botó “Accedir amb identitat digital”

Botó Accedir amb certificat digital.PNG

3. Al marge lateral, cal prémer el botó “Certificat digital” i seguidament escollir el certificat amb el que vols accedir i indicar-ne la paraula de pas, en cas que sigui necessari.

Botó Certificat digital.PNG

4.  Accediràs a una previsualització de la notificació, amb les seves dades principals al marge lateral dret, així com les conseqüències de l’obertura d'aquesta. Prem “Obre la notificació” per accedir al contingut.

Obre la notificació.png

Contingut de la notificació.png

 

Et podria interessar