A continuació trobaràs amb detall indicacions per accedir a les notificacions rebudes, en funció del mètode d'accés i el tipus d'usuari que siguis:

Com em puc identificar per accedir a la notificació?

Pots accedir a la notificació electrònica rebuda a través dels següents mitjans, en funció del nivell d’accés de la mateixa:

 • Amb codi d’un sol ús
 • Amb idCAT Mòbil o Cl@ve
 • Amb certificat digital

 

1. Accés amb codi d’un sol ús

 • Només es permet en notificacions de nivell baix.
 • Només es pot utilitzar per accedir a una notificació concreta, accedint des de l’avís de correu-e i/o SMS des del mateix dispositiu.
 • Té una vigència temporal limitada (30 minuts).

2. IdCAT Mòbil o Cl@ve

 • Permet accedir a notificacions de nivell baix (en tots els casos) i si aquest s’ha obtingut amb certificat o presencialment, també a notificacions de nivell substancial.
 • Permet accedir a totes les notificacions que tingui la persona destinatària de les administracions públiques catalanes, amb el nivell d’accés igual o inferior a l’identificador emprat.
 • Recorda que per a accedir via idCAT mòbil, cal que et registris, tal com trobaràs indicat a la FAQ Com em puc donar d’alta a l’idCAT Mòbil?

3.- Amb certificat digital

 • Permet accedir a notificacions de nivell baix i substancial (en tots els casos) i aquells certificats qualificats de signatura electrònica qualificada (en dispositiu segur de creació de signatura qualificat (targeta), també a notificacions de nivell alt.
 • Permet accedir a totes les notificacions que tingui la persona destinatària de les administracions públiques catalanes, amb el nivell d’accés igual o inferior a l’identificador emprat.
 • El certificat pot ser emès pel Consorci AOC, o bé per qualsevol prestador de certificats qualificat.
Quins mecanismes d'accés puc utilitzar en funció del nivell d'accés de  la notificació?

Hi ha tres nivells d’accés possibles en una notificació: BAIX, SUBSTANCIAL O ALT.

En funció del nivell d’accés, els mecanismes per accedir són els següents Quins són els possibles nivells d'accés a una notificació?

Com accedir a la notificació/comunicació que he rebut amb codi d’un sol ús?

Només podràs accedir a una notificació concreta, de nivell baix, i enllaçant des del correu-e o SMS d’avis que has rebut.

Recorda que les notificacions a les que es pot accedir amb codi d'un sol ús són les notificacions categoritzades per l'ens emissor com a nivell de seguretat BAIX i per tant, hi pots accedir amb qualsevol altre sistema d'identificació digital vàlid, com a l'idCAT Mòbil, si la notificació és per una persona. Et recomanem obtenir l'idCAT mòbil, sistema d'identificació i signatura que es basa en el lliurament d'un codi d'un sol ús al telèfon mòbil i d'alta immediata de manera telemàtica. Es pot obtenir seguint els següents passoshttps://www.idcatmobil.cat/

Si de moment no tens encara l’idCAT mòbil o altre sistema d’identificació digital, podràs accedir a les notificacions de nivell baix, amb codi d’un sol ús, seguint els següents passos:

1.- Prem l’enllaç que trobaràs al correu-e o SMS 

enllaç SMS.PNG

2.- Accediràs a la bústia de notificacions electròniques, on has de prémer el botó “Accedir amb codi d’un sol ús 

Botó accedir amb codi d'un sol ús.PNG

3.- Al marge lateral dret se’t desplegarà un banner on has d’introduir el teu DNI o NIE i rebràs el codi a l’adreça de correu-e o bé al telèfon des d’on has fet clic a la notificació estrangers també es pot informar del passaport o bé el VAT). Aquesta adreça o telèfon no es pot canviar: és l’adreça de correu-e o el telèfon que es va informar en realitzar el tràmit relacionat amb la notificació i és l’adreça o telèfon que l’organisme emissor va informar en crear la notificació, per tant, e-NOTUM comprova que l’identificador introduït sigui el vinculat a la notificació (NIF, NIE, passaport o VAT) i envia el codi d’un sol ús a aquesta adreça o telèfon concret.

Pantalla envia'm un codi.png

4- Rebràs un codi al correu-e o SMS, introdueix-lo a la pantalla i prem el botó “Verifica”

codi_un_sol_us_verifica.png

5.-Accediràs a una previsualització de la notificació, amb les seves dades principals al marge lateral dret, així com les conseqüències de l’obertura de la mateixa. Prem "Obre la notificació" per accedir al contingut

Obre la notificació.png

Contingut de la notificació.png

 

Com accedir a la notificació/comunicació que he rebut amb idCAT Mòbil?

Només podràs accedir a notificacions de nivell BAIX. A continuació t'expliquem els passos:

1.- Prem l’enllaç que trobaràs al correu-e o SMS 

enllaç SMS.PNG

2.- Accediràs a la bústia de notificacions electròniques, on has de prémer el botó “Accedir amb identitat digital"

Botó Accedir amb identitat digital.PNG

3.- Al marge lateral esquerre, cal incloure el teu document identificatiu i el telèfon i prémer el botó “Tinc idCAT Mòbil, continua”

Botó Tinc idCAT Mòbil.PNG

4.- Rebràs el codi d’accés al telèfon mòbil vinculat al teu idCAT Mòbil, que caldrà que incorporis a la següent pantalla i premis el botó “Enviar”

 

SMS codi.png

Verificació del codi.png

5.- Accediràs a una previsualització de la notificació, amb les seves dades principals al marge lateral dret, així com les conseqüències de l’obertura de la mateixa. Prem “Obre la notificació” per accedir al contingut

Obre la notificació.png

Contingut de la notificació.png

 

Com accedir a la notificació/comunicació que he rebut amb certificat digital?

1.- Prem l’enllaç que trobaràs al correu-e o SMS

enllaç SMS.PNG

2.- Accediràs a la bústia de notificacions electròniques, on has de prémer el botó “Accedir amb identitat digital”

Botó Accedir amb certificat digital.PNG

3.- Al marge lateral, cal prémer el botó “Certificat digital” i seguidament escollir el certificat amb el que vols accedir i indicar-ne la paraula de pas, en cas que sigui necessari.

Botó Certificat digital.PNG

4.- Accediràs a una previsualització de la notificació, amb les seves dades principals al marge lateral dret, així com les conseqüències de l’obertura de la mateixa. Prem “Obre la notificació” per accedir al contingut

Obre la notificació.png

Contingut de la notificació.png

 

Des d'on puc accedir a totes les meves notificacions electròniques?

Accedint amb idCAT Mòbil o certificat digital:

 • Des de l’enllaç d’accés a una notificació, indicat al correu electrònic o SMS d’avís d’aquesta notificació
 • A través de la seu electrònica de qualsevol organisme usuari del servei de notificacions electròniques

En el cas d’accedir amb codi d’un sol ús, només serà possible accedir des de l’enllaç present al correu-e o SMS d’avís de la notificació i només a la notificació concreta.

Com accedim a la notificació si som una empresa?

Les notificacions adreçades a una empresa, poden estar destinades exclusivament a una empresa (persona jurídica) o bé, addicionalment, poden tenir-hi una persona física vinculada.

CAS 1. Notificació destinada exclusivament a una empresa.

La notificació només està destinada al NIF de l’empresa i per tant, només s’hi pot accedir identificant-se com a empresa.

L'accés es podrà fer d'una manera o d'una altra, en funció del nivell d'accés definit a la notificació per l'ens emissor (ve informat al correu-e d'avís):

 • Notificació amb nivell d'accés baix: pots accedir amb contrasenya d'un sol ús des del correu-e o SMS d’avís de la notificació. En aquest cas, només cal fer clic des de l’enllaç present al correu-e o SMS i informar a la pantalla d’accés del NIF de l'empresa i es rebrà un codi d’accés al telèfon o correu-e definit a la notificació (veure apartat accés amb codi d’un sol ús). Només podràs accedir a aquesta notificació concreta.
 • Nivell d'accés substancial o alt: necessitaràs accedir amb un certificat de representant. Els certificats de persona vinculada no serveixen, ja que estan catalogats com a certificats personals. (veure apartat accés amb certificat).

 

CAS 2. Notificació enviada a una empresa i a una persona vinculada d’aquesta empresa

Si  t'identifiques com a empresa, caldrà accedir-hi segons s'indica a l'apartat anterior.

Si t'identifiques com a persona vinculada, caldrà accedir-hi segons s'indica a continuació:

 • Notificació amb nivell d'accés baix: pots accedir amb contrasenya d'un sol ús des del correu-e o SMS d’avís de la notificació. En aquest cas, només cal fer clic des de l’enllaç present al correu-e o SMS i informar a la pantalla d’accés del teu NIF i es rebrà un codi d’accés al telèfon o correu-e definit a la notificació (veure apartat accés amb codi d’un sol ús). Només podràs accedir a aquesta notificació concreta.
 • Nivell d'accés substancial: necessitaràs accedir amb un certificat (veure apartat accés amb certificat). Podràs veure totes les teves notificacions personals (només les de l’empresa en que estiguis vinculat)
 • Nivell d'accés alt: necessitaràs accedir amb un certificat (veure apartat accés certificat). Podràs veure totes les teves notificacions personals (només les de l’empresa en que estiguis vinculat)

A l'avís de la notificació s'indica qui és el destinatari de la notificació i el nivell d'accés a la mateixa; de totes maneres, si tens dubtes sobre qui és el destinatari de la notificació, pots contactar amb l'organisme emissor.

 

Et podria interessar